1. Startsida
  2. Press
  3. [2019-01-10] Odlingsanläggning för ostron testas i Gullmarsfjorden
Pressmeddelande | 2019-01-10

Odlingsanläggning för ostron testas i Gullmarsfjorden

I början av januari placeras en anläggning för kombinerad odling av stillahavsostron, platta ostron och blåmusslor i Gullmarsfjorden utanför Fiskebäckskil. Anläggningen ska fungera som en testbädd för olika vattenbruksrelaterade forskningsprojekt.

– Det finns många fördelar med att odla musslor och ostron i våra svenska vatten. Dels filtrerar de havsvattnet på övergödande näringsämnen, dels utgör de ett viktigt livsmedelskomplement till våra allt mer utarmade vilda fiskbestånd, säger Åsa Strand, marinbiolog och projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Intresset för att utveckla hållbara system för marin livsmedelsproduktion i Sverige har vuxit på senare tid. Särskilt intressant är just odling av så kallade bivalver, som musslor och ostron, vilka inte kräver någon tillförsel av foder men i sin tur utgör en viktig källa till proteiner, mineraler och vitaminer. Odlingarna fungerar också som viktiga livsmiljöer för många andra marina arter.

Odling av stillahavsostron är än så länge inte tillåtet i svenska vatten eftersom det anses vara en främmande art som eventuellt kan hota de vilda bestånden av inhemska platta ostron. IVL har därför beviljats ett särskilt odlingstillstånd av Jordbruksverket.

– Vi har haft stillahavsostron i Sverige i tio år, arten är väl etablerad, och den är dessutom en av världens mest odlade arter. Vi arbetar nu med utveckla metoder som gör att ostronen inte förökar sig i odling vilket skulle kunna möjliggöra kommersiell odling också i Sverige i framtiden, säger Åsa Strand, som är specialiserad på vattenbruk och främmande arter.

Syftet med testbädden i Fiskebäckskil är just att utveckla metoder för en kontrollerad mussel- och ostronproduktion. Eftersom reproduktionen kan förhindras eller försenas i djupare och kallare vatten kan man få bättre kvalitet på de odlade djuren under sommarmånaderna när de annars förökar sig, vilket gynnar en stabil produktion året runt. Det blir också mindre risk för sjukdomsutbrott och problemen med påväxt på odlingsutrustning och skal minskar kraftigt.

Anläggningen har utformats i nära samarbete med Bohus Havsbruk och utgörs av ett 54 meter långt rör försett med rep ner till 25 meters djup. 5 000 ostronyngel ska sättas ut i första försöket. Anläggningen är i nuläget ytbaserad men planen att den ska bli nedsänkningsbar under våren.

– Vi vill ha ett dynamiskt system som är lätt att reglera och då ser vi ser mer potentiella nyttor med ett nedsänkbart system. Odlingen påverkas också mindre av isläggning på vintern, och en odling som inte syns minskar också potentiella konflikter med kustnära markägare och rörligt friluftsliv, säger Åsa Strand.

På lite sikt hoppas hon att den här typen av odlingssystem kan öka tillgången på ekologiska och lokalt producerade musslor och ostron.

– Vi tror att det finns en stor potential för storskaliga system. Det skulle betyda mycket för den lokala marina näringen.

För mer information, kontakta:
Åsa Strand, asa.strand@ivl.se, tel. 010-788 66 05
Anna-Lisa Wrange, anna-lisa.wrange@ivl.se, tel. 010-788 67 04

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev