1. Startsida
  2. Press
  3. [2019-06-17] Tio framgångsfaktorer för att skala upp delning
Pressmeddelande | 2019-06-17

Tio framgångsfaktorer för att skala upp delning

Delning av underutnyttjade resurser kan vara en viktig pusselbit i omställningen till en mer hållbar konsumtion. En ny forskningsstudie har tittat på potentialen att dela transporter, lokaler och verktyg och listar tio framgångsfaktorer för att skala upp delning.

– Vi har dels intervjuat delningsaktörer och fokusgrupper för att förstå mer kring drivkrafter och hinder, dels gjort hållbarhetsbedömningar och tittat på potentialen för att skala upp delning inom dessa tre områden, säger Liv Fjellander, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

En av framgångsfaktorerna som listas är förtroende – både för delningsplattformen, tjänsten, varans kvalitet och till andra användare. Regleringar behöver ge ett tillräckligt skydd för både delningsleverantörer och användare. Viktiga frågor här gäller skydd av personuppgifter, transaktionssäkerhet, kvalitetssäkring och konsumentskydd som garanti, utbyte och återbetalning.

En annan framgångsfaktor är tillgänglighet – både geografiskt, i tid, till systemen och utrymmena. Tillgänglighet är också en kritisk faktor vad gäller miljöpåverkan. Hur långt man behöver åka och hur man transporteras när man ska hämta en hyrd vara har stor betydelse.

– För att delning ska fungera måste det finnas tillräckligt med produkter, särskilt för att säkerställa att avstånden inte blir för långa för användarna. Att dela bil och verktyg fungerar till exempel bäst i tättbebyggda områden där kunderna kan hämta ett lån i närheten. Om avståndet blir för långt eller transportmedlet ger för mycket utsläpp så motverkas vinsten med delning.

För att mer systematiskt kunna utvärdera effekterna av delning har man i studien tittat på hur hållbarhetsbedömningar kan göras, vilka möjliga rekyleffekter det finns, som ökade transporter och konsumtion och vad som är avgörande för att delning ska bidra till positiva miljöeffekter.

– Här har forskningen en viktig roll, både att utveckla innovativa former för delning men också mäta effekten av delning och förebygga eventuella rekyleffekter, säger Liv Fjellander.

Projektet Delningens potential har finansierats genom det strategiska innovationsprogrammet RE:Source och leds av IVL Svenska Miljöinstitutet i samverkan med KTH och Lunds universitet.

Läs rapporten Delningens potential Pdf, 2.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Vid frågor kontakta:
Liv Fjellander, liv.fjellander@ivl.se, tel. 010-788 66 79

Tio framgångsfaktorer för att skala upp delning (i korthet):

1. Förtroende. För både delningsplattformen, tjänsten och varans kvalitet och till andra användare.

2. Tillgänglighet. Tillgänglighet är en faktor med flera dimensioner – tillgänglighet geografiskt, i tid, till systemen och utrymmena.

3. Hanterad risk. Delning är förknippad med risk, vilket behöver hanteras och underlättas av de regleringar som finns och som kan mildras av kommersiella försäkringar.

4. Kvalitet. Varornas och tjänsternas kvalitet behöver vara minst lika god som den man annars själv skulle köpt för att användaren ska vilja dela.

5. Enkla och smidiga transaktioner. Genom att göra det enklare att dela än att köpa nytt kan intresset för delningslösningar öka.

6. Synlighet. Att kännedomen om och vanan vid delning är så låg gör att den kritiska massan av användare och objekt fortfarande är för låg.

7. Tillhörighet. För både transporter och yta finns ett starkt behov av att känna tillhörighet. Design, affärsmodeller och policy behöver relatera till det behovet.

8. Negativa effekter. Förmågan att begränsa och hantera de negativa effekterna av delningsekonomin på de konventionella företagen är en viktig faktor för uppskalning.

9. Tillgång till kapital är i många fall kritiskt för tillväxt, både för att uppnå en kritisk massa och långsiktig ekonomisk hållbarhet.

10. Reglering. Delning kräver regleringar och policystöd för bättre förutsättningar med tydliga regler och skräddarsydda styrmedel för delning.  

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev