1. Startsida
  2. Press
  3. [2019-09-18] Ny kartläggning visar Sveriges styrkeområden inom miljöteknikexport
Pressmeddelande | 2019-09-18

Ny kartläggning visar Sveriges styrkeområden inom miljöteknikexport

En studie från IVL Svenska Miljöinstitutet visar att energi- och resursåteranvändning är det starkaste området inom svensk miljöteknikexport. Vattenkvalitet är också ett starkt exportsegment. Bland företag med innovationskraft växer dock nya exportområden fram som hållbar stads- och transportplanering samt teknik för att minska användningen av skadliga ämnen. Exporten av miljöteknik är generellt sett störst till Europa och Asien.

– Utifrån resultatet i den här studien kan vi tydligt se att Sverige är starkast inom export av teknik för energi- och resursåteranvändning, speciellt inom områden som värmeteknik och värmepumpar, säger Andreas Englund, affärsutvecklare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Studien som offentliggörs i dag baseras på 1529 företag varav 163 företag har valts ut för sin innovationskraft i olika tävlingar samt av inkubatorer, Energimyndigheten och EU:s SME-instrument.

Resultaten från studien visar att exporten av miljöteknik generellt sett är störst till Europa och Asien. Teknik för energi- och resursåteranvändning har störst andel av exportvärdet och utgör mer än hälften av miljöteknikexporten i alla världsdelar. Vattenkvalitet har näst störst andel av exportvärdet och detta teknikområde är speciellt starkt när det gäller export till Nord- och Sydamerika.

Bland de företag som har valts ut i studien för sin innovationskraft växer nya områden fram som hållbar stads- och transportplanering samt teknik för att minska användningen av, och ersätta skadliga ämnen. Även förnybar energi är starkt bland de innovativa företagen.

– Kommersialisering och internationalisering av innovationer måste ske i en allt högre grad för att underlätta omställningen och nå 1,5 graders-målet. Denna kartläggning pekar ut viktiga marknader och visar att svensk miljöteknik är intressant på den internationella marknaden, säger Mikael Fjällström, enhetschef på Energimyndigheten.

Andreas Englund menar att det är viktigt att regeringen i exportsatsningar fokuserar på de områden där Sverige är starkt, speciellt på de stora exportmarknaderna för svensk miljöteknik som är Europa och Asien.

Läs rapporten: Styrkeområden för svensk miljöteknikexport Pdf, 774.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Studien har gjorts på uppdrag av Energimyndigheten.

Vid frågor kontakta:
Andreas Englund, andreas.englund@ivl.se, tel. 010-788 69 26  

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev