1. Startsida
  2. Press
  3. [2019-09-19] Samarbete ska underlätta för byggbranschen att ställa klimatkrav
Pressmeddelande | 2019-09-19

Samarbete ska underlätta för byggbranschen att ställa klimatkrav

Byggandet står för en stor del av fastighetsbranschens klimatpåverkan. I projektet Klimatkrav till rimlig kostnad arbetar Sveriges Allmännytta, kreditinstitutet Kommuninvest och IVL Svenska Miljöinstitutet tillsammans med målet att ta fram en branschstandard för att beräkna klimatpåverkan och kunna ställa klimatkrav vid nyproduktion. Nio bostadsbolag har utsetts till testpiloter i projektet.

– Att kunna ställa klimatkrav på byggandet är ett viktigt steg i utvecklingen av en fossilfri byggbransch. Det här projektet och piloternas arbete kommer att ge oss vägledning i hur vi kan ställa de kraven på ett bra sätt, säger Anders Ejlertsson, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

För att minska sin klimatpåverkan behöver byggföretag utöver energieffektiviseringsåtgärder även börja ställa krav på byggprocessen. IVL har i tidigare studier visat att klimatpåverkan för att bygga ett modernt flerbostadshus är lika stort som husets driftenergi under 50 år. Därför är det nu viktigt att beräkna byggproduktionens klimatpåverkan, dessutom med en rimlig arbetsinsats och tillräckligt bra kvalitet så att konkurrensneutrala upphandlingskrav kan ställas.

– Det behövs en branschstandard med regler för att ta fram klimatdeklarationer för byggnader. Utifrån en sådan branschstandard kan sedan olika stränga krav ställas beroende på byggprojekt, samtidigt som vi säkerställer att alla i branschen räknar på ett likvärdigt sätt, säger Helena Ulfsparre på Familjebostäder som är en av de första i Sverige att ställa klimatkrav i upphandling på bred front.

I det aktuella projektet ingår förutom IVL, Sveriges Allmännytta och Kommuninvest, även bostadsföretag och entreprenörer. Härom veckan samlades branschen till ett stort startmöte. Nio allmännyttiga bostadsbolag med pågående byggprojekt från Malmö i söder till Sundsvall i norr har utsetts till testpiloter. Uppdraget är att upprätta en klimatdeklaration av en faktisk byggnad, för att sedan kunna ge förslag på klimatkrav som är rimliga att ställa i en upphandling.

Testpiloterna kommer att använda sig av Byggsektorns miljöberäkningsverktyg som IVL har tagit fram och som gör det möjligt för en icke-expert att ta fram en klimatdeklaration för en byggnad. Tidigare i år förenklades verktyget så att det blev möjligt att digitalt överföra kostnadskalkyler från byggprocesser till miljöberäkningsverktyget, vilket sparar både tid och pengar.

Nu sätter testpiloterna igång att beräkna byggnaders klimatpåverkan i verktyget. Deras erfarenheter ska sedan utmynna i en allmän vägledning för klimatkrav i byggupphandlingar. Ett annat mål med projektet är att sätta en standard för livscykelbaserade klimatkrav i finansieringen. Kommuninvest, som via så kallade gröna lån finansierar många energieffektiva bostadsprojekt inom allmännyttan, vill utveckla kraven till att beakta både energiprestanda i drift och klimateffekter från byggprocessen.

Vid frågor kontakta:
Anders Ejlertsson, anders.ejlertsson@ivl.se, tel. 010-788 66 92

Testpiloter i projektet: Kopparstaden i Falun, Gotlandshem och Wisab på Gotland, Framtiden och Tuve Bygg i Göteborg, Helsingborgshem och Skanska i Helsingborg, LKF och Otto Magnusson i Lund, MKB och Peab i Malmö, Förvaltaren och Jägnefält Milton i Sundbyberg, Mitthem och NCC i Sundsvall, Eidar och Peab i Trollhättan.  

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev