1. Startsida
  2. Press
  3. [2019-09-26] Basta tar helhetsgrepp på hormonstörande ämnen i byggvaror
Pressmeddelande | 2019-09-26

Basta tar helhetsgrepp på hormonstörande ämnen i byggvaror

IVL:s dotterbolag Basta arbetar för att fasa ut särskilt farliga ämnen i bygg- och anläggningsprodukter. Efter att EU enats om en definition för hormonstörande ämnen tar Basta nu ett helhetsgrepp på frågan och arbetar tillsammans med IVL fram en vägledning för att bedöma hormonstörande ämnen i byggvaror.

– Hormonstörande ämnen är en omdiskuterad grupp och mekanismerna bakom hur de påverkar oss komplexa. Att EU nu har enats kring kriterier för hormonstörande ämnen är ett stort steg framåt. Det är ett stöd för hela branschen så att vi kan fokusera på att få bort de ämnen som är värst ur ett miljö- och hälsoperspektiv, säger Sussi Wetterlin, vd för Basta.

Det var under 2018 som EU till sist enades om en definition för vilka kriterier som ska uppfyllas för att ett ämne ska räknas som hormonstörande. Definitionen används för närvarande i lagstiftning som rör biocider och växtskyddsmedel och det finns planer på att inkludera den även i övrig lagstiftning. En rad verktyg håller också på att tas fram för att ge stöd åt de tillverkare som ska klassificera sina ämnen på ett korrekt sätt.

Till följd av detta har Basta beslutat att införa EU:s definition av ett hormonstörande ämne som ett kriterium i sitt system över bygg- och anläggningsprodukter. Databasen som är en av branschens största innehåller mer än 50 000 produkter.

Tidigare har Basta varit hänvisade till kemikalielistor där det finns ett urval ämnen listade som antingen är bekräftade eller misstänkt hormonstörande. Men för Basta som är baserat på tydliga definitioner och kriterier är det otillfredsställande att arbeta med listor, menar Sussi Wetterlin:

– Det kan till exempel finnas oklarheter kring vilka urvalskriterier som ligger till grund för listan, i vilket syfte är listan framtagen och när den är uppdaterad och om ”rätt” ämnen är med. Risken är att det blir förenklade lösningar på komplexa problem, att vi missar att begränsa ämnen som kan vara ett problem men även att vi tar bort ämnen som egentligen inte är problematiska, säger hon.

Att Basta nu inför EU:s definition av ett hormonstörande ämne som ett kriterium i sitt system över bygg- och anläggningsprodukter innebär i praktiken att Basta:

  • Begränsar alla ämnen som har en hormonstörande effekt enligt definitionen.
  • Hanterar alla egenskaper på samma sätt i sina kriterier. Det blir alltså samma strikta behandling av hormonstörande ämnen som för till exempel cancerframkallande ämnen eller ämnen som påverkar vår reproduktion.
  • Lägger ett större ansvar på dem som tillverkar och saluför ämnen, kemiska produkter och varor.
  • Fortsatt anser att externa listor kan användas som underlag för tillverkarens bedömning av vad som är ett hormonstörande ämne om annat vetenskapligt underlag saknas.

– Vi är medvetna om att det fortsatt finns svårigheter med att ta in kriterier för hormonstörande ämnen. Basta kommer därför tillsammans med branschens aktörer och vårt vetenskapliga råd ta fram en vägledning och verktyg för hur våra riktlinjer ska tolkas och användas, säger Sussi Wetterlin.

Arbetet med att ta fram vägledningen pågår och ska enligt planen vara klar i slutet av året.

Läs mer på Bastas hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vid frågor kontakta:
Sussi Wetterlin, sussi.wetterlin@ivl.se, tel. 010-788 66 82 eller bastaonline@ivl.se tel. 010-788 65 00

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev