1. Startsida
  2. Press
  3. [2020-05-26] Så kan arbetsplatsen skapa ett hållbart arbetsliv för äldre
Pressmeddelande | 2020-05-26
Kvinna skriver på papper

Så kan arbetsplatsen skapa ett hållbart arbetsliv för äldre

Pensionsåldern höjs och vi förväntas arbeta allt högre upp i åldrarna. Men vad kan arbetsplatsen göra för att säkerställa att de anställda vill och kan arbeta längre? IVL Svenska Miljöinstitutet har i ett forskningsprojekt studerat ett antal arbetsplatser som har lyckats skapa förutsättningar för ett hållbart arbetsliv för de som är 65 år eller äldre. I en rapport sammanställs strategier som upplevs ge goda effekter.

– En viktig del av ett hållbart arbetsliv är att skapa arbetsmiljöer, arbetsförhållanden och arbetsvillkor som gör att anställda vill och klarar av att arbeta till 65 års ålder och därefter. Det handlar mycket om att skapa ett gott arbetsklimat där äldre känner sig uppskattade och efterfrågade men också om flexibilitet och att göra anpassningar av arbetsmiljön, säger Maria Vigren, arbetsmiljöspecialist på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Tillsammans med arbetsmiljöforskarna Ann-Beth Antonsson och Helena Strehlenert har hon studerat ett antal arbetsplatser inom skola, vård, omsorg och tillverkande industri. Det här är branscher där det är vanligt att de anställda slutar i förtid, men företagen i studien har valts ut som goda exempel som kan inspirera andra.

– Det här arbetsplatserna har lyckats väl med att anpassa arbetet till anställda samtidigt som det varit till nytta för företaget eller organisationen. Behovet av kompetensförsörjning har varit en viktig drivkraft för flera av företagen, att klara bemanningen och att ha kvalificerad personal som kan rycka in, det ökar flexibiliteten, säger Maria Vigren.

Rapporten beskriver strategier och metoder som arbetsplatserna har använt i sitt arbete med att skapa ett hållbart arbetsliv. Enligt Maria Vigren handlar det bland annat om att skapa en åldersmedveten kultur i organisationen.

– Trots att det inte längre finns någon fast pensionsålder så är uppfattningen att man ”ska gå vid 65” djupt rotad hos många människor. Denna uppfattning kan även prägla hur arbetsgivare kommunicerar kring pension. Här behöver man vända på perspektivet och titta mer på vilka förutsättningar och behov som finns och kommunicera kring det. Det behöver finnas ett strategiskt tänk på central nivå i organisationen, och inom HR, kring de här frågorna. Första linjens chefer har en central roll, deras kunskaper och förhållningssätt påverkar medarbetarna – både de yngre och de äldre.

Flexibilitet är viktigt, likaså att företagen har kapacitet att skapa individanpassade lösningar. Det kan vara olika typer av insatser på olika arbetsplatser. Ibland handlar det om att minska den fysiska belastningen i arbetet, ibland om att anpassa arbetstider eller arbetsuppgifter.

– Det kan också handla om att begränsa arbetsuppgifterna till kärnkompetensen. Att under de sista arbetsåren få koncentrera sig på det man är riktigt bra på, och det man gillar mest, kan innebära att man gärna fortsätter arbeta högt upp i åldrarna, säger Maria Vigren.

Rapporten Hållbart arbetsliv för äldre består av två delar, ladda ner del 1, Pdf, 1.9 MB, öppnas i nytt fönster. och del 2. Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster.

För mer information, kontakta:
Maria Vigren, maria.vigren@ivl.se, tel. 010-788 66 43

Det treåriga projektet har finansierats av AFA Försäkring inom ramen för ett forskningsprogram kring hur arbetslivet kan bli mer hållbart.

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev