1. Startsida
  2. Press
  3. [2022-02-24] Nytt verktyg gör det enklare att ta fram miljövarudeklarationer för sågverkens produkter
Pressmeddelande | 2022-02-24
Closeup pile of wooden boards at lumber production factory. Stack of cut plywood at sawmill. Wooden material for furniture production at workshop. Carpenter using electrical circular saw on background

Nytt verktyg gör det enklare att ta fram miljövarudeklarationer för sågverkens produkter

Ett nytt verktyg som IVL har tagit fram på uppdrag av Svenskt Trä gör det enklare att ta fram miljövarudeklarationer, så kallade EPD:er, för sågverkens produkter. Verktyget är det första i sitt slag inom träindustrin och skapar större möjligheter att möta den alltmer ökande efterfrågan på miljöinformation. Verktyget underlättar analysen av en enskild produkts klimatpåverkan, och kan i ledet användas för att beräkna avtrycket för byggnader.

– Efterfrågan på miljöinformation ökar snabbt, framför allt inom byggbranschen. I Sverige är det dessutom sedan årsskiftet lag på klimatdeklarationer för nya byggnader vilket har ökat efterfrågan på miljöinformation för byggmaterial ytterligare. Verktyget kommer spara mycket tid och underlätta för branschens aktörer, säger Martin Erlandsson, livscykelexpert och projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Miljövarudeklarationer (EPD, Environmental Product Declaration) är tredjepartsgranskade deklarationer som bygger på internationella standarder och därmed är användbara på alla marknader. Det finns i dagsläget över 12 000 miljövarudeklarationer globalt sett för olika slags byggprodukter. Många av dessa är numera även digitalt tillgängliga.

Det verktyg som IVL har tagit fram på uppdrag av branschorganisationen Svenskt Trä, även kallat EPD-generatorn, ger möjlighet att skapa miljövarudeklarationer anpassade för olika kunder. Med bättre insyn kan nu sågverken ta fram egna kundanpassade miljövarudeklarationer, utan stora kostnader av specialister.

– EPD-generatorn kommer att göra det möjligt för Svenskt Träs medlemmar att ta fram sina EPD:er på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt. Alternativ finns för både sågverk med stor och varierad produktportfölj som vill tar fram egna EPD:er, och för sågverk med ett begränsat behov som föredrar att få sina EPD:er under regi av Svenskt Trä, säger Patrice Godonou, standardiseringsansvarig på Svenskt Trä.

Genom att företagen på egen hand kan göra sina miljövarudeklarationer så får de också en grund för att analysera vad som är stort och smått i en produkts miljöpåverkan och kan arbeta med förbättringar.

– Att ha gemensamma verktyg som bygger på tillförlitliga och relevanta data är en förutsättning för att kunna göra jämförelser och jobba med förbättringar. Längre fram i kedjan kan det användas för att beräkna hur stor klimatpåverkan olika byggnader har och hur utsläppen kan minska genom förändrade materialval och produktionssätt, säger Martin Erlandsson.

För mer information, kontakta:
Martin Erlandsson, martin.erlandsson@ivl.se, tel. 010-788 65 30
Patrice Godonou, patrice.godonou@svenskttra.se, tel. 08-762 79 88

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev