1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Forskning
  4. Arbetsmiljö
  5. Så ska olyckor förebyggas inom tung industri
Person som svetsar i industri

Så ska olyckor förebyggas inom tung industri

Inom stål-, massa- och pappersindustrierna har arbetet med att öka säkerhet och skapa en god arbetsmiljö pågått i flera decennier. Trots det inträffar arbetsskador som allvarliga olyckor, arbetssjukdomar och allvarliga tillbud.

Inom flera områden, exempelvis i trafiken, arbetar man med nollvisioner, framför allt för dödsolyckor och allvarliga tillbud. I juli 2016 satte industriarbetsgivarna upp en nollvision för olyckor och ohälsa på arbetsplatser inom stålindustrin och massa- och pappersindustrin. Inom dessa industrier har arbetet med att öka säkerheten och skapa en god arbetsmiljö pågått i decennier. Ändå inträffar arbetsskador och allvarliga tillbud.

För att kunna förbättra det befintliga arbetsmiljöarbetet behöver man kunskap om vilka risker och brister som finns i arbetsmiljön. I detta projekt ska man därför titta på varför arbetsskador inträffar och varför det befintliga arbetsmiljöarbetet inte förmår förebygga dem.

Projektets ska utveckla ett beslutsunderlag för ett effektivare arbetsmiljöarbete inom stål, massa- och pappersindustrin. Projektet ska utgöra ett forskningsstöd till arbetet med nollvisionen för olyckor och ohälsa inom dessa branscher, så att de satsningar som görs kompletterar det befintliga arbetsmiljöarbetet, hanterar de viktigaste problemen och blir så effektiva som möjligt. Ytterligare ett syfte är att visa andra branscher hur ett väl fungerande arbetsmiljöarbete kan bedrivas.

Projektet bidrar även med underlag för hur andra branscher kan utveckla sitt arbetsmiljöarbete.

Projektfakta

  • Forskningsstöd för nollvisionen för olyckor och ohälsa inom stål-, massa- och pappersindustrin
  • Budget: 3 350 000 SEK
  • Finansiär: AFA Försäkring
  • Period: 2017 - 2019

Prenumerera på våra nyhetsbrev