Kor som står i en hage.

Små jordbruk stöttas med innovation

EU-projektet GUARDIANS fokuserar på att förstå utmaningarna för små och medelstora jordbruk och utveckla digitala innovativa lösningar som kan överbrygga den tekniska klyfta som finns mellan små och stora gårdar.

Små och medelstora gårdar och jordbruksstrukturer på landsbygden är nyckeln till en hållbar livsmedelsproduktion, med exempelvis mer ekologiska jordbruksmodeller, regenerativt jordbruk, naturbete och främjande av pollinatörer.

GUARDIANS ska ta fram kostnadseffektiva digitala lösningar för att stärka konkurrenskraften, hållbarheten och motståndskraften i den här typen av jordbruk. Nio olika teknologier, som kombinerar mjukvara och hårdvara, ska anpassas och testas på totalt 27 små och medelstora gårdar och gårdsstrukturer. Resultaten ska också replikeras på upp till 95 gårdar runt om i Europa under projektets gång.

IVL fokuserar på två delar i projektet: dels en analys av vägar mot ett mer hållbart, produktivt och motståndskraftigt jordbrukssystem, dels analys av biodiversitet med hjälp av miljö-DNA. Det sistnämnda är en lovande teknik för att snabbt och enkelt kunna analysera biodiversitet både i landskapet och i jordar, och därmed få en bild av den så kallade jordhälsan.

IVL ansvarar också för den svenska testbädden i projektet där, förutom miljö-DNA, även en drönare för att skrämma bort vilt från jordbruksmark testas av förtaget FLOX Robotics. Vilt orsakar årligen stora skördeförluster i jordbruket.

Projektfakta

  • GUARDIANS Smart solutions to empower small- and medium- sized farms as guardians of their territories
  • Projektpartners: CTIC, Art 21, NOFIMA, CZU, ITACyL, RINA, SERIDA, Campoastur Farmers, FLOX, Shine2Europe, ICONS, Links, ZD Kvetna, IVL Svenska Miljöinstitutet, Smact Scpa, CRPISUERGA Farmers, CLAS SAT Farmers, Naturbeteskött i Sverige, CAPSA, M.I.A.C Scpa, Carbon Harvesters, PEDAL Consulting
  • Budget: 4.997.500 €
  • Finansiär: European Union’s Horizon Europe Research and Innovation Programme, Grant Agreement nr 101084468
  • Projektets hemsida
  • Period: 2023 - 2027