1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Forskning
  4. Energi
  5. Biokol ska minska stålindustrins utsläpp
Rök från en skorsten

Biokol ska minska stålindustrins utsläpp

Stålföretaget SSAB ska tillsammans med ett konsortium som leds av IVL Svenska Miljöinstitutet undersöka möjligheten att ersätta fossila råvaror med biokol.

I Sverige används cirka 3 miljoner ton fossilt kol varje år, varav cirka 70 procent går till järn- och stålproduktion. SSAB är ett globalt stålföretag med produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA. Företaget har ambitiösa mål att minska utsläppen av växthusgaser och för att lyckas undersöker SSAB ett flertal lösningar, bland annat att byta fossila till förnybara bränslen.

Projektet som IVL koordinerar fokuserar på att ersätta fossilt kol och andra fossila råvaror med ett biokol. Utöver minskade utsläpp av växthusgaser ska biokolet också ge ekologiska och sociala mervärden.

Projektet handlar om att utveckla systemlösningar och få ihop en fungerande kedja från odling, via slutanvändning i olika industri- och energianläggningar till konkurrenskraftiga industriella produkter och tjänster som gynnar svensk industri. Projektet finansieras av Vinnova och är ett så kallat steg 1-projekt inom programmet Utmaningsdriven innovation. Det koordineras av IVL Svenska Miljöinstitutet och genomförs i samarbete med SSAB, bränsleföretaget Scandinavian Bioheat, Sveriges Lantbruksuniversitet och Carbon Wealth.

Projektfakta

  • Ecocoal
  • Budget: 500 000 SEK
  • Period: 2015 - 2015