1. Startsida
 2. Vårt erbjudande
 3. Forskning
 4. Hållbart samhällsbyggande
 5. Klimatberäkning av en byggnads hela livscykel
small plants with blurred skyscrapers in the background

Utveckling av metodik för klimatberäkning av en byggnads hela livscykel

Detta projekt tar ett helhetsgrepp kring hur bygg- och fastighetsbranschen ska beräkna klimatpåverkan för en byggnads hela livscykel på ett gemensamt, transparent och enhetligt sätt.

IVL Svenska Miljöinstitutet leder projektet i samverkan med branschorganisationer, byggentreprenörer, fastighetsägare och verktygsutvecklare. Syftet med projektet är att sänka tröskeln för att genomföra klimatberäkning för hel livscykel och samtidigt få branschen att genomföra beräkningarna på ett likartat sätt. Projektet tar ett helhetsgrepp kring klimatpåverkan i alla delar av en byggnads livscykel. Allt från karbonatisering av betong, underhåll och driftenergi till rivning och sluthantering.

Projektets mål är att ta fram en oberoende, samordnad och verktygsneutral beräkningsmetodik med tillhörande anvisningar för att möjliggöra klimatberäkning av en byggnads hela livscykel. Metodiken ska bland annat vara i linje med EU Taxonomins klimatkrav för nya byggnader.

Testar metodval

Projektet genomförs genom en workshopserie där alla delar av en byggnads livscykel diskuteras och förslag på tillämpning tas fram. Utifrån dessa diskussioner testas olika metodval av projektets samarbetspartners i fallstudier (konkreta byggprojekt). Utfallet från fallstudierna ligger sedan till grund för de rekommendationer och anvisningar som blir projektet slutliga resultat.

Projektresultat

Projektfakta

 • Projektnamn: Utveckling av metodik för klimatberäkning av en byggnads hela livscykel (även kallat "hel LCA")
 • Budget, total: 2 959 850 SEK
 • Finansiärer: SBUF (Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond), Stiftelsen IVL.
 • Samarbetspartner: Sveriges Allmännytta, Byggföretagen, NCC, PEAB, Skanska, JM, Familjebostäder, Stena Fastigheter, Stadsfastigheter Malmö Stad, Plant.
 • Period: 2023 - 2024

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

 • 11. Hållbara städer och samhällen
 • 12. Hållbar konsumtion och produktion
 • 13. Bekämpa klimatförändringarna