En gunghäst på gräs

Utmaning - lekytor utan mikroplast

Hållbara alternativ till konstgräs anpassade för skol- och förskolegårdar, det var vad som efterfrågades i den innovationstävling som genomfördes under hösten 2020. För trots sin snabbt ökande efterfrågan missar man både biologisk mångfald och riskerar ökat läckage av mikroplast när man ersätter gräs med konstgräs.

Med mindre skolgårdar, större barngrupper och förändrat klimat har konstgräs och gjutna gummigranulatmattor fått ett starkt uppsving, samtidigt som riskerna inte är färdiguttredda. Tävlingen ville därför eftersöka och uppmuntra nya material med låg klimatpåverkan, minskade mikroplastutsläpp men med de positiva egenskaperna bibehållna.

Alla med en innovation som passade in på beskrivningen var välkomna att ansöka. Idéerna bedömdes sedan av en expertgrupp utifrån kriterierna miljöpåverkan, innovationshöjd, samhällsnytta och affärsmöjlighet. De tre bidrag som ansågs ha störst potential gick vidare till en final där idéerna presenterades för en jury som utsåg en vinnare. För att skapa värde för alla deltagare fick alla tillgång till sitt bedömningsprotokoll där innovationens styrkor och svagheter lyftes fram för att stötta innovatörerna vidare i sin produktutveckling.

Projektfakta

  • Utmaning lekytor utan mikroplast – innovationstävling för hållbara alternativ till konstgräs
  • Finansiär: Naturvårdsverket
  • Period: 2020 - 2021