Flera barnleksaker i plast

Kemikalier i varor

Projektet går ut på att öka kunskapen om handelns möjligheter och utmaningar i fråga om att arbeta proaktivt med att känna till produktinnehåll och att fasa ut ämnen som identifieras som särskilt problematiska, innan de når konsumenterna.

Projektet genomförs tillsammans med Handelns utvecklingsråd (HUR) och består av fyra delprojekt:

  • Kundefterfrågan och andra drivkrafter
  • Informationsflöde i varors värdekedja
  • Analys av krav på informationssystem
  • Pilotstudie

Projektet kommer att drivas i samverkan med en referensgrupp som består av representanter från svensk detaljhandel och där även representanter från de större aktörerna på marknaden, inom utvalda segment, bjuds in.

Projektfakta

  • Kemikalier i varor
  • Samarbetspartners: Handelns utvecklingsråd (HUR)
  • Period: 2013 - 2015