1. Startsida
 2. Vårt erbjudande
 3. Forskning
 4. Klimat
 5. Mistra Carbon Exit visar vägen till ett koldioxidneutralt samhälle
Människor går över väg

Nettonollutsläpp med Mistra Carbon Exit

Det tvärvetenskapliga forskningsprogrammet Mistra Carbon Exit tar sig an det tuffa målet om noll nettoutsläpp av växthusgaser till år 2045. Programmet analyserar och identifierar de tekniska, ekonomiska och politiska utmaningarna som Sverige står inför och föreslår hur svensk industri kan ställas om för att klara detta mål.

Mistra Carbon Exit arbetar med sektorsöverskridande analyser av försörjningskedjor, från råvaror, över primära och sekundära aktiviteter, till slutprodukter och tjänster. Programmet fokuserar på försörjningskedjorna för byggnader, transporter och transportinfrastruktur. Tillsammans svarar dessa för åtminstone 75 procent av Sveriges totala koldioxidutsläpp.

IVL Svenska Miljöinstitutet leder programmet tillsammans med Chalmers och bildar ett starkt konsortium med ett stort antal andra universitet, högskolor, industrier och organisationer.

Projektfakta

 • Mistra Carbon Exit
 • Budget: 56 MSEK (2017-2020) 66 MSEK (2021-2024)
 • Programpartners: Chalmers, Göteborgs universitet, Linköpings universitet, KTH, GMV, Resources for the Future, DIW Berlin, CEPS, samt cirka 20 icke akademiska organisationer.
 • Period: 2017 - 2024

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

 • 7. Hållbar energi för alla
 • 9. Hållbar industri innovationer och infrastruktur
 • 13. Bekämpa klimatförändringarna