Low angle view of layered herb plants enjoying hydroponic technology system of controlled LED light and CO2-infused air in pristine growing chamber.

Cirkulära vertikalodlingar

Mot förbättrad resurseffektivitet och miljöprestanda

Det finns ett växande intresse för stadsodling och närproducerad mat, och urban-vertikal odlingar ökar. Det finns stor potential att förbättra resurseffektiviteten och miljöprestandan genom cirkulärproduktionsmetoder.

Det finns ett växande intresse för livsmedelsproduktion i städer, såsom stadsodling och närproducerad mat, med urban-vertikal odlingar som ökar varje år. Många av de urbana produktionssystem är beroende av externa insatsmedel och är endast i låg grad integrerade med resursflöden i närområdet (t.ex. energi, näring, infrastruktur). Det finns således en stor potential för ökad integration av cirkulära flöden genom att utveckla industriell och urban symbios. Dock är kunskapsluckorna stora vad gäller symbiotiska processer för urbana produktionssystem.

Det övergripande målet för detta projekt är att utforska och utveckla mer resurseffektiva urbana produktionssystem genom industriell symbios baserade på cirkulära flöden. Projektet kommer identifiera potentialen för mer cirkulär användning av material och energi tillsammans med relevanta aktörer i livsmedelssektorn och vidare utvärdera den miljömässiga, ekonomiska och sociala hållbarheten av detta med hjälp av livscykelanalys. Slutligen kommer de nödvändiga förutsättningarna för att uppnå synergier för ökad resurseffektivitet i urbana produktionssystem analyseras. Det föreslagna projektet kommer utveckla kunskap som efterfrågas av beslutsfattare och aktörer inom sektorn. I och med detta kommer resultaten komma till omedelbar användning.

Projektfakta

  • Projekt: Förbättra resurseffektiviteten och miljöprestandan hos urbana vertikala odlingar genom Cirkulärproduktionsmetoder (Improving the resource-efficiency and environmental performance of urban-vertical farms through circular-based production methods)
  • Finansiär: Formas
  • Budget: 8 MSEK
  • Projektpartners: KTH Institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik (SEED), University of Bologna, Department of Agricultural and Food Sciences
  • Period: 2022 - 2025