1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Forskning
  4. Konsumtion och produktion
  5. Insatser för att minska utsläppen av kvicksilver i Kina
Vatten och berg

Insatser för att minska utsläppen av kvicksilver i Kina

IVL ska på uppdrag av Naturvårdsverket arbeta med kapacitetsuppbyggnad för att begränsa utsläppen av kvicksilver från metallindustrin i Kina. Naturvårdsverket har tecknat ett samarbetsprogram för kvicksilver med Kinesiska miljöministeriet.

I takt med landets snabba ekonomiska utveckling, har Kina blivit världens största tillverkare, användare och utsläppare av kvicksilver. Enligt en rapport av FN:s miljöskyddsorgan UNEP, där IVL är en av medförfattarna, står Kina för drygt 30 procent av de globala antropogena utsläppen till luft och cirka 50 procent av världens konsumtion.

I kvicksilversamarbetet ska IVL arbeta med kapacitetsuppbyggnad för att begränsa kvicksilverutsläppen från metallindustrin, som i dagsläget är en av de största källorna till utsläpp av kvicksilver till luft i Kina. I arbetet ingår inventering av utsläppen samt utbildning om hur man kan arbeta med förebyggande insatser och kontroll.