Gröna växter odlas i växthus.

Matproduktion i cirkulära urbana system

Med en ständigt växande befolkning i städer är det viktigt att hitta lösningar för mer hållbar och motståndskraftig livsmedelsproduktion i stadsmiljöer. Sådana metoder kan också vara mindre sårbara vid chocker i försörjningskedjan.

Stadsodlingssystem har vuxit fram för att möjliggöra en mer motståndskraftig livsmedelsförsörjning. Att flytta produktionen till stadsmiljöer ger lovande lösningar för en säkrad och mer hållbar produktion av mat.

Många nuvarande och framtida stadsodlingssystem är dock starkt beroende av material- och energitillförsel utanför stadsområdet och har liten eller ingen integration i den omgivande urbana infrastrukturen, material- och energiflöden. Alltså finns potential för ytterligare integration genom att främja mer cirkulära metoder för livsmedelsproduktion genom industriell och urban symbios. Dock finns det en brist I forskning och kunskap på området. Därför startades projektet FOCUSE (Food production and provisioning through Circular Urban Systems in European Cities) med det övergripande syftet att utforska, utveckla och analysera metoder för att främja en mer cirkulärbaserad livsmedelsproduktion i städer.

Detta gör projektet FOCUSE

Projektet integrerar forskning och arbete med privata aktörer och kommuner. Det sker genom att:

  • Fokusera på att förstå den nuvarande försörjningen och produktionen av livsmedel i stadsområden.
  • Föreställa oss framtida cirkulära livsmedelsproduktionsmetoder i stadsområden för att inse deras möjligheter.
  • Använda experimentella tester av nya metoder för att producera livsmedel från restmaterial och granska deras genomförbarhet, hållbarhet och livskraft.
  • Studera möjligheter och hinder för ytterligare implementering och uppskalning i Europa. Detta kommer att göras genom ett internationellt konsortium av kommuner, privata aktörer och forskare från europeiska städer i Sverige, Spanien, Italien och Polen.

De svenska parterna, inklusive projektledaren IVL Svenska Miljöinstitutet, kommer att arbeta tillsammans för att studera potentiella cirkulära lösningar för livsmedelssystem genom byggnadsintegrerat jordbruk. Fokus ligger främst på odlingssystem inomhus som vertikala inomhusodlingar, svampodling och dessutom takodlingar. De övriga europeiska parterna fokuserar som komplement på växthus och odlingsytor utomhus för att bidra till mångfalden och tillämpbarheten av olika urbana jordbrukssystem.

EU-emblem "Co-funded by the European Union".
Logotyp för EU-organet Drivin Urban Transitions.

Funded by the EU partnership Driving Urban Transitions.

Co-founded by the European Union.

Projektfakta

  • Projektnamn: FOCUSE - Food production and provisioning through Circular Urban Systems in European Cities.
  • Budget: 1 096 456 Euro
  • Finansiärer: Europeiska Kommissionens Horizon Europe genom programmet Driving Urban Transition samt Formas, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande.
  • Samarbetsparter: IVL Svenska Miljöinstitutet, University of Bologna, Universitat Autónoma de Barcelona, Kungliga tekniska högskolan KTH, Invest Stockholm (Stockholms stad), Grönska Stadsodling, University of Wroclaw, Kommunen Wroclaw Miasto, Skellefteå kommun.
  • Period: 2024 - 2026