Close-up of particles in air

Spridning av aerosoler i tandvården

Luftkvaliteten på tandläkarmottagningen är viktig för både personal och patienters hälsa. Förutom risken för smittspridning av virus och bakterier kan också hälsofarligt amalgam och härdplast spridas via aerosoler.

Spridning av bakterier och virus inom tandvården sker antingen genom direkt exponering för patientens utandningsluft, innehållande droppar, blod eller saliv, eller via indirekt kontakt med kontaminerade ytor och instrument. Amalgam och plastpartiklar frigörs till luften vid borrning.

Syftet med projektet är att undersöka spridningsmönstret av bildade aerosoler, samt att undersöka aerosolernas innehåll med tyngdpunkt på bakterier, virus, härdplaster och kvicksilver (partikulärt och i gasform) vid olika typer av tandvårdsbehandlingar.

Projektet omfattar också en undersökning av hur funktionen av allmänventilation och punktutsug, skyddsutrustning och placering av vakuumsystem kan påverka luftkvaliteten på tandvårdskliniken. Framförallt är det tandläkare, tandsköterskor och tandhygienister och deras arbetsmiljö som kommer att beröras i detta projekt men även patienters risk för att utsättas för höga halter kommer att beröras.

Detta projekt kommer att bidra till en ökad förståelse för hur hälsofarliga partiklar och gaser sprids under olika typer av tandvårdsbehandlingar, arbetssätt och metoder och därmed påverkar arbetsmiljö och hälsa för tandvårdspersonal och patienter. 

Projektfakta

  • Spridning av virus, bakterier och hälsofarliga ämnen inom svensk tandvård - utredning av aerosolspridning vid olika behandlingar
  • Samarbetspartners: Lunds tekniska högskola, Praktikertjänst
  • Finansiär: AFA