1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Forskning
  4. Luft
  5. Urban grönska för ren luft
Rainy branches of fir and pinetree in city.

Urban grönska – hur kan träd och buskar förbättra luftmiljön?

Blad och barr renar luften genom att ta upp luftföroreningar, men kan samtidigt påverka luftcirkulationen och leda till att koncentrationen av luftföroreningar lokalt ökar.

För att förstå hur vegetationen påverkar luftkvaliteten behöver vi förstå hur olika hinder som hus eller träd påverkar luftflödet. Samtidigt behöver vi veta mer om vegetationens förmåga att ta upp föroreningar, eftersom olika arter har olika förmåga att rena luften.

Att kunna avgöra vilken av dessa faktorer som har störst betydelse är viktigt för en smart stadsplanering. Detta projekt ska undersöka hur vegetationens placering och förvaltning i stadsmiljön kan optimeras, samt bedöma dess storskaliga inverkan på luftkvaliteten. Projektet ska studera artspecifik deposition av föroreningar, och arbeta med arter som är relevanta för Skandinavien, med fokus på barrträd.

Genom att använda nyligen utvecklade modelleringsverktyg och mätningar kommer detta projekt studera hur urban grönska kan främja renare luft och hållbar stadsplanering.

Projektfakta

  • Partners: IVL Svenska Miljöinstitutet, Göteborgs stad, Göteborgs universitet och Göteborgs botaniska trädgård
  • Finansiär: Formas
  • Budget: 4MSEK
  • Period: 2024 - 2026