1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Forskning
  4. Transporter
  5. Frivilliga klimatkrav vid transportinköp
Truck with a white trailer drives motion blur effect speed along the highway in heavy traffic in the with clouds in the sky

Frivilliga klimatkrav vid transportinköp

Syftet med projektet är att utveckla kunskap om hur transportinköpande företag kan reducera transporters klimatpåverkan genom kravsättning vid transportinköp. Tidigare forskning, bland annat från IVL, har visat att det ofta är svårt för företag att minska sin klimatpåverkan från köpta godstransporter.

En av de större utmaningar som ofta nämns är att flera av de åtgärder som kan bidra till sänkta utsläpp kräver anpassningar i transportupplägg vilket kan innebära ökade slutpriser eller sämre servicenivåer till kunder. Ett konkret exempel är att både biogaslastbilar och ellastbilar, vilka båda har högre inköpskostnader än konventionella lastbilar, kan kräva högre resursutnyttjande för lönsamhet och därmed behöva användas under fler av dygnets timmar. Lösningar som bygger på leveranser med biogas eller ellastbilar kan därmed förutsätta att godsmottagaren accepterar större tidsfönster för leveranser, kanske till och med kvälls-, natt- och helgleveranser. Transportköpare är försiktiga med att närma sig sina kunder för att få dessa anpassningar till stånd eftersom det kan upplevas som både svårt att få gehör och känsligt konkurrensmässigt.

Målet med projektet

Målet är att föreslå innovativa lösningar för frivillig klimatkravsättning vid transportinköp som samtidigt bibehåller eller stärker transportköparens konkurrenskraft. Projektet kommer att genomföras med ett fokus som omfattar berörda aktörer utöver transportköpande företag, till exempel transportleverantörer och godsmottagare.

Projektfakta

  • Projeknamn: Frivilliga klimatkrav vid transportinköp
  • Budget: 3 858 521 kr
  • Finansiär: Vinnova
  • Projektparter: IVL Svenska Miljöinstitutet, Chalmers Industriteknik
  • Period: 2023 - 2025