A white ship at sea, photograph taken from below.

HOPE analyserar bränslecellslösningar inom sjöfarten

Fartygstransporter är en sektor som fortfarande är beroende av fossila bränslen. Kan lösningar med vätgasdrivna bränsleceller minska den nordiska sjöfartens fossilberoende? Det undersöker forskningsprojektet HOPE som leds av IVL Svenska Miljöinstitutet.

Projektet HOPE (Hydrogen fuel cells solutions in shipping in relation to other low carbon options – a Nordic perspective) analyserar hur marina lösningar med vätgasdrivna bränsleceller kan fungera jämfört andra koldioxidsnåla bränslelösningar för regional sjöfart.

Det finns flera bränslealternativ – som biobränsle, el, väte och ammoniak – som har olika förutsättningar för olika sjöfartssegment och olika potential beroende på utvecklingen inom andra sektorer. I dag finns inget tydligt svar på vilket bränsle redarna ska välja.

Projektet utvecklar och utvärderar en konceptdesign för ett vätgasdrivet bränslecellsfartyg för nordiska farvatten. Det undersöker tekniska aspekter och kostnader, liksom hinder och drivkrafter för sådana fartyg och hur de kan påverka växthusgasutsläpp och luftföroreningar.

Det övergripande syftet med projektet är finna sätt att göra den nordiska sjöfartssektorn fossilfri.

Projektfakta

  • HOPE (Hydrogen fuel cells solutions in shipping in relation to other low carbon options – a Nordic perspective)
  • Budget: 10,2 MSEK
  • Finansiärer: Nordisk Energiforskning, danska EUDP, Business Finland, Trafikverket, norska forskningsrådet och isländska forskningscentret samt in-kind från deltagande företag
  • Projektparter: IVL Svenska Miljöinstitutet, Sintef, Islands universitet, Stena Rederi och Powercell Sweden
  • Period: 2021 - 2023

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

  • 7. Hållbar energi för alla
  • 9. Hållbar industri innovationer och infrastruktur
  • 11. Hållbara städer och samhällen
  • 13. Bekämpa klimatförändringarna