1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Forskning
  4. Vatten
  5. Fiskodling i kombination med grönsaksodling testas i bostadsområde
Växter i odling

Fisk- och grönsaksodling testas i bostadsområde

Akvaponik, eller kretsloppsodling, är ett hållbart matproduktionssystem där fiskodling kombineras med växtodling - inklusive grönsaker - i samma slutna system. IVL utvecklar akvaponiska system i bostadsområdet Solberga utanför Stockholm.

Att odla mat i vattenmiljöer har lyfts som ett område med stor potential för att bidra till ökad matproduktion. Många konsumenter idag är dessutom intresserade av ekologisk och närproducerad mat där stadsodling har blivit en växande trend.

Principen med det akvaponik bygger på att föroreningar från rester av fiskfoder samt avföring från fiskarna själva ansamlas i slutna fiskodlingar där de snabbt kan nå giftiga nivåer för de djur som lever i systemet. Dessa föroreningar innehåller samtidigt näringsämnen som är nödvändiga för växter. Genom att leda vattnet till ett hydroponiskt system där växter odlas i flytande medium kan avföringen bryts ner av bakterier och sedan tas upp av växterna. Det renade vattnet återförs sedan till fiskarna.

Forskare på IVL är delaktiga i utvecklingen och uppbyggnaden av sådana system inom utvecklingsprojektet ”Gröna Solberga” - ett bostadsområde strax söder om Stockholm som utgör en en grön testbädd för företag som vill utveckla sina lösningar och innovationer i verklig bostadsmiljö.

Projektfakta

  • Akvaponik i Gröna Solberga
  • Budget: 150 000 SEK
  • Samarbetspartner: Grönbostad och Kretsloppsbolaget
  • Period: 2018 - 2018