1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Forskning
  4. Vatten
  5. Utveckling av ny teknik för yngelproduktion av ostron
Person håller i ostron med händerna

Utveckling av ny teknik för yngelproduktion av ostron

I Sverige finns både en stark önskan och goda förutsättningar för att utveckla det existerande vattenbruket. Dock finns områden som behöver utvecklas för att kunna öka vattenbruket i Bohuslän, inklusive nya tekniker for yngelproduktion av inhemska ostron.

Den enda kläckeriverksamhet av Ostrea som bedrivs i Sverige idag har hittills varit otillförlitlig, och det huvudsakliga sättet att samla in ostronyngel idag är på så kallade kollektorer i havet. I samband med etableringen av den främmande arten stillahavsostron (Magallana gigas) längs svenska västkusten de senaste tio åren har möjligheten att samla in inhemska platta ostronyngel (Ostrea) på detta sätt försvårats, då mer än 90 procent av de insamlade ostronynglen är stillahavsostron, en art som i dagsläget inte kan odlas på grund av reglering av odling av främmande arter.

Ett sätt att selektiv få fram ostronyngel av Ostrea kunde vara genom landbaserad dammodling vilket har använts framgångsrikt i bland annat Danmark och Irland. I Sverige råder dock mycket begränsade möjligheter att bygga upp landbaserade anläggningar då det råder stor konkurrens om kustnära markområden. Det här projektet utvärderar om havsbaserade dammar för produktion av inhemska ostronyngel är en alternativ möjlighet. Liknande teknik skulle också kunna användas som ett kostnadseffektivt alternativ till landbaserade kläckerier för blåmusslor.

Projektfakta

  • Dammodlingsprojektet Ostrea
  • Budget: 680 000 SEK
  • Finansiär: Jordbruksverket
  • Samarbetspartner: Bohus Havsbruk
  • Period: 2018 - 2018