1. Startsida
  2. Press
  3. [2016-10-10] Ny metod för att bedöma risken med stendamm
Pressmeddelande | 2016-10-10

Ny metod för att bedöma risken med stendamm

Damm som innehåller kvartspartiklar är en hälsofara och finns på många arbetsplatser, till exempel där sten krossas eller sågas. IVL Svenska Miljöinstitutet har i samråd med betongindustrin utvecklat ett verktyg som kan användas för att använda referensmätningar för kvartexponering. Verktyget kan användas vid tillverkning av betongvaror och vid arbete med betong på byggarbetsplatser.

2015 utfärdade Arbetsmiljöverket nya föreskrifter om kvarts. De innebär att de gamla kraven på återkommande mätningar av exponeringen har förändrats. Nu kan riskbedömning göras genom att använda mätningar av kvartsexponering vid andra arbetsplatser, som är likvärdiga med den egna arbetsplatsen.

Men IVL:s studie visar att det finns flera svårigheter med att använda referensmätningar. Exempelvis varierar kvartshalten i stendamm kraftigt – mellan 1 och cirka 25 procent.

– Om kvartshalten vid referensmätningen är 1 procent medan den är 25 procent på den egna arbetsplatsen, kan användningen av referensmätningar innebära att man kraftigt underskattar de anställdas exponering, vilket i sin tur kan leda till exponering för farligt höga kvartshalter. Inandning av kvarts innebär risk för den allvarliga lungsjukdomen silikos, säger Ann-Beth Antonsson, arbetsmiljöforskare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

IVL:s mätningar visar också att kvartsexponeringen ofta styrs av tillfälliga exponeringar för höga halter. Ett ökat antal sådana tillfälligt höga exponeringar kan leda till att halterna blir betydligt högre än vad referensmätningarna visar.

Det nya verktyget som IVL tagit fram är därför speciellt designat för att minimera risken för missvisande användning av referensmätningar, med checklistor som arbetsplatserna ska följa för att kontrollera att förhållandena är likvärdiga.

– Verktyget bygger på en försiktighetsprincip, vilket innebär att risken för att underskatta exponeringen minimeras. Verktyget beskriver också vilka åtgärder som minskar exponeringen, säger Ann-Beth Antonsson.

Projektet har drivits i samarbete med Svensk Betong och har finansierats av Svensk Betong, SBUF och Stiftelsen IVL.

Läs mer: IVL-rapport B2265-P Pdf, 258 kB, öppnas i nytt fönster. Verktyg för användning av referensmätningar inom betongindustrin och B 2265 Pdf, 1.7 MB, öppnas i nytt fönster. Referensmätningar av kvarts för betongindustrin.

Vid frågor kontakta:
Ann-Beth Antonsson, ann-beth.antonsson@ivl.se, tel. 010-788 65 47

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev