1. Startsida
 2. Vårt erbjudande
 3. Forskning
 4. Energi
 5. Förnybart kol med mervärden för hållbar industri
Växter som kommer ur jorden

Förnybart kol med mervärden för hållbar industri

Arbetet med att utvärdera värdekedjan för Ecocoal-konceptet – ett förnybart bränsle/råvara med potential att ersätta till exempel fossilt kol i svenska industriprocesser går nu vidare.

Ett tidigare genomfört Vinnova-finansierat projekt visar att det finns ett stort intresse hos svensk industri att närmare studera det föreslagna Ecocoal-konceptet (förnybart kol) för att se om det lever upp till hållbarhetskriterier och huruvida det förnybara kolet fungerar i deras processer. Idag använder den svenska industrin fossilt kol i sina processer,

Ecocoalkonceptet baseras på elefantgräs som odlas på marginaliserad mark i Afrika och där bidrar till förbättrade markegenskaper genom ökad kolinlagring. Gräset förädlas i en torrefieringsprocess till ett förnybart kol som kan användas för att till exempel ersätta fossilt kol i industriprocesser.

Detta projekt ses som etapp 1 i en projektserie om två till tre projekt där hela värdekedjan ska utvärderas ur ett hållbarhetsperspektiv och genom faktiska tester i industriernas processer. Etapp 1 inkluderar:

 • en baseline-studie för social och ekologisk hållbarhet
 • en förstudie avseende odling av elefantgräs i Senegal
 • en initial analys av klimatprestanda för det förnybara kolet
 • ett fortsatt arbete med industriintressenter och projektupplägg för att få tillstånd kommande etapper med faktisk försöksodling, uppföljning och industritester av produkten
Projektet är finansierat av Carbon Wealth Scandinavia AB och Stiftelsen IVL (IVLs statliga samfinansmedel).

Projektfakta

 • Ecocoal – förnybart kol med mervärden för hållbar industri, etapp 1
 • Budget: 1 881 000 SEK
 • Partner: SLU och Carbon Wealth
 • Period: 2016 - 2017