1. Startsida
 2. Vårt erbjudande
 3. Referenscase
 4. Anders på IVL lyckades med något vi försökt många gånger
Bensinstation i Luleå, foto: OKQ8

Fler tankstationer med biogas i Värmland

Kooperativet OK Värmland ville göra en storsatsning på biogas till vägfordon men hade svårt att komma igång. De anlitade en av landets främsta experter på biogas, som de fann hos IVL Svenska Miljöinstitutet. Han hjälpte dem med allt från att hitta leverantörer och upphandla tankstationerna till att söka investeringsstöd.

– Anders Hjort på IVL hjälpte oss söka bidrag genom Klimatklivet. Vi hade gjort många försök tidigare men aldrig fått ihop affären. Det är uppenbart att Anders kunde något man måste kunna och veta. Vi fick 100 procent av det vi sökte vilket är väldigt ovanligt, säger Stefan Särnehed, vd för kooperativet OK Värmland ekonomiska förening.

Kooperativet driver OK/Q8-stationer över hela Värmland och som ett led i att bränslemarknaden förändras ville de utöka utbudet av biogas. Det är enligt Stefan Särnehed ett underskattat fossilfritt bränsle.

– Man kör bil på hushållskompost och gammalt avloppsslam. Det borde likställas med el och ha samma samhällsstöd så att gemene man kan göra ett val, säger han.

För de flesta är elbilen för dyr idag, medan det är relativt överkomligt att bygga om bensin- och dieseldrivna fordon till att gå på biogas. Och själva råvaran, slam och avfall, råder det än så länge ingen brist på, enligt Stefan Särnehed.

A professionally taken picture of a man with tree in the background

– Vi är oförstående till att man inte satsar ner på biogas. Vi har försökt få till fler stationer i Värmland i ganska många år. Tidigare fanns det bara en i Karlstad men vi ville ha en spridning, säger Stefan Särnehed.

IVL Svenska Miljöinstitutet har under se senaste fem sex åren byggt upp sin kompetens inom biogas. Det har skett genom att köpa strategiskt valda bolag och rekrytera nyckelpersoner.

En sådan nyckelperson är Anders Hjort, expert med 15 års erfarenhet av biogas och som tog med sig flera påbörjade projekt till IVL.

– Ett av de projekten handlade om att jag hjälpt en grupp lantbrukare i Värmland att söka medel för att etablera en biogasanläggning. Då kom jag även i kontakt med OK Värmland. De såg att de skulle kunna köpa lokalproducerad biogas om det bara fanns tankstationer, säger Anders Hjort.

Det kostar en del att bygga en biogasstation. Det är ungefär två till fyra gånger så dyrt som en vanlig tankstation och därmed svårt att räkna hem affärsmässigt. För OK Värmland har det heller inte bara handlat om affärsnytta, i vart fall inte i det korta perspektivet. OK Värmland är ett kooperativ och en av deras sju vägledande principer handlar om ”samhällshänsyn”.

– Ser man det bara affärsmässigt så är det alldeles för dyrt att investera i biogas men här gäller det att vara proaktiv och att ta ett ansvar, säger Stefan Särnehed. Dock är det en konkurrensfördel att kunna erbjuda en mångfald av drivmedel på tankstationerna och med Naturvårdsverkets investeringsstöd Klimatklivet skulle det fungera. Något alltså Anders Hjort såg till att få fram.

Han hjälpte också till med att rigga en funktionsupphandling av tankstationerna och fungerade som beställarstöd under byggnationen. Och när biogasstationerna var klara så ordnade Anders Hjort extern kontroll av stationerna.

– Jag var med under hela resan som konsult, säger han.

Det blev tre biogastankstationer, i Arvika, Torsby och Säffle. Helt lätt var det inte. Till exempel visade det sig att en av de befintliga tomterna inte fungerade för biogas och därför blev de tvungna att anlägga på helt ny mark. Det fördyrade projektet något. Det var också så att OK Värmland behövde hålla i plånboken vid bygget av stationerna och därför utvärderades anbuden baserat på priset för entreprenaden.

Det ledde till viss fördröjning. Enligt OK Värmlands vd Stefan Särnehed har det mesta dock fungerat som tåget.

– Det finns egentligen ingen punkt där vi inte har nått ända fram. Anders är väldigt noggrann och ambitiös och har gjort ett bra jobb, säger han.

Projektet påbörjades i slutet av 2017 och sommaren 2019 stod de nya biogasmackarna klara. Stefan Särnehed har sedan dess hållit seminarium på temat biogas och OK Värmland har dessutom gjort en studieresa till Växjö där man kommit långt med att tillverka biogas och där det finns en konverteringsverkstad för fordon.

Stefan Särnehed, vd för kooperativet OK Värmland ekonomiska förening:

Vi försöker prata om biogas på alla möjliga sätt och så fort vi får tillfälle. Det är häftigt att köra omkring på svenskt bränsle som är 100 procent fossilfritt, säger Stefan Särnehed.

Om ok Värmland, Ekonomisk förening

 • Ett kooperativ med cirka 64 000 medlemmar runt om i Värmland
 • Drivs på demokratisk grund och ägs av medlemmarna.
 • Har idag 24 stationer varav 16 är bemannade
 • Tankstationer med biogas finns i Karlstad och efter projektet med IVL Svenska Miljöinstitutet också i Arvika, Torsby och Säffle
 • Samarbetet med IVL Svenska Miljöinstitutet var ett konsultuppdrag.
 • I de sju kooperativa principerna som ligger till grund för verksamheten återfinns principen Samhällshänsyn.
  Det innebär att föreningen strävar efter att ta hänsyn till det omgivande samhället och jobba för en hållbar utveckling.

Om Klimatklivet

Klimatklivet är Naturvårdsverkets investeringsstöd till lokala och regionala åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet.

IVL Svenska Miljöinstitutet har under se senaste fem sex åren byggt upp sin kompetens inom biogas. Det har skett genom att köpa strategiskt valda bolag och rekrytera nyckelpersoner. En sådan nyckelperson är Anders Hjort, expert med 15 års erfarenhet av biogas.

Vill du veta mer?